• പൗച്ചുകളും ബാഗുകളും ഷ്രിങ്ക് സ്ലീവ് ലേബൽ മാനുഫാക്ചറർ-മിൻഫ്ലൈ

ഉണങ്ങിയ ഭക്ഷണ പാക്കേജിംഗ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക

ഉണങ്ങിയ ഭക്ഷണ പാക്കേജിംഗ് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക

  • നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ശരിയായ തരം ബാഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ശരിയായ തരം ബാഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വിപുലീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപിത നിർമ്മാതാവാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിപണിയിൽ പുതിയ ആളാണെങ്കിലും ഫ്രീസ്-ഡ്രൈഡ് ഫുഡ് മാർക്കറ്റിൽ വളർച്ചാ അവസരങ്ങളുണ്ട്.നിങ്ങളുടെ ഫ്രീസ്-ഡ്രൈഡ് ഉൽപ്പന്നത്തെ വിപണനം ചെയ്യുകയും ഉൽപ്പന്നത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മികച്ച ഇഷ്‌ടാനുസൃത ഫ്രീസ് ഡ്രൈ ഫുഡ് പാക്കേജിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തെ വേറിട്ടു നിർത്തുക.

    ഫ്രീസ്-ഡ്രൈഡ്, വാതകങ്ങൾ, CO2, ഓക്സിജൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ചോയിസാണ് ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജിംഗ്.കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഓക്സിഡേറ്റീവ് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഓക്സിജൻ മൈഗ്രേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.ശ്വസിക്കുന്ന മറ്റ് ഫ്രീസ്-ഡ്രൈഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് (പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പോലുള്ളവ) പോളിയെത്തിലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളി വിനൈലിഡിൻ ക്ലോറൈഡ് കുറഞ്ഞ ഈർപ്പം പ്രവേശനക്ഷമതയും ഉയർന്ന വാതക പ്രവേശനക്ഷമതയും ആവശ്യമാണ്.